Vi Sørger for du får din byggetilladelse


Går du i byggetanker, og vil være sikker på at dit byggeri bliver godkendt, så brug vores rådgivning. Slip for alt bøvlet med papirarbejdet, og lad os gøre det for dig, så kan du bruge din tid på noget andet. Det eneste du skal gøre er at sende os tegninger af dit byggeri, så gennemgår vi dit projektmateriale og sikrer, at ansøgningen kan godkendes i din kommune. Det er vores erfaring, at hvis du lader os søge for dig i Byg og Miljø, går det hurtigere med at få din byggetilladelse. Hvis du får et afslag, så er vores rådgivning selvfølgelig gratis.

hvordan søger DU I kommunen


Fra 2015 kunne borgere og virksomheder kun søge om byggetilladelse i kommunen via hjemmesiden Byg og Miljø. Ansøgninger og projekter skal nu være digitale. Det stiller store krav til dig, fordi det nu i højere grad er den enkelte, som skal sætte sig ind i lovgivning og regler, når der skal søges om byggeri i kommunen.


Det er derfor nødvendigt, at du ved hvilke slags tegninger og projektmateriale der skal til, for at dit byggeri kan behandles og godkendes i kommunen. Eksempelvis, hvad er en situationsplan, og hvordan får man lavet sådan en (se hjælp til tegninger her). Der kan endnu  kun sendes ansøgning om byggeri til kommunen, og det er ikke muligt for dig via hjemmesiden at kommunikere direkte med kommunen.

HVAD KOSTER DET


Har du et projekt, vil prisen for at vi gennemgår dit materiale og klargør det til kommunen være 1.550 kr. inkl. moms, herefter skal du selv søge om dit byggeri i Byg og Miljø.
Vi anbefaler dog, at vi også søger for dig i Byg og Miljø og følger sagen hele vejen, hvilket vil sige at vi har den løbende kontakt med kommunen, indtil du får din byggetilladelse. Samlet vil en gennemgang af dit projekt samt ansøgning i Byg og Miljø være 3.600 kr. inkl. moms.


Ovennævnte priser gælder for rådgivning til:

  • Småbyggeri som carporte, udhuse, drivhuse og overdækninger
  • Om- og tilbygninger til række-, dobbelt, enfamilies- og sommerhuse
  • Nye enfamilies- og dobbelthuse 
  • Nye sommerhuse

Erhvervsbyggerier, butikker samt større projekter afregnes efter en fast timepris efter nærmere aftale.

Sagsbehandlingstider


Når du sender os dit byggeprojekt, afhænger den samlede ventetid for din tilladelse af sagsbehandlingstiden i kommunerne.


Som udgangspunkt har de fleste kommuner følgende sagsbehandlingstider:


2 - 4 uger - Er din ansøgning om byggeri fyldestgørende, vil sagsbehandlingstiden gennemsnitligt være 2 - 4 uger, efter kommunen har modtaget ansøgningen.


8 - 12 uger - Er din ansøgning ikke fyldestgørende, vil kommunen typisk sende brev om mangler gennemsnitligt 2 uger, efter ansøgningen er modtaget. Efter modtagelse af fyldestgørende materiale, vil sagsbehandlingstiden gennemsnitligt være 8 - 12 uger i alt.


Mere end 10 uger - Kræver din ansøgning dispensation, eller overskrider den byggeretten, så er det ikke muligt at angive en sagsbehandlingstid, fordi behandlingen af byggesagen typisk vil indeholde naboorienteringer og/eller partshøringer, som kommunen ikke kan fremskynde eller regulere.


Du kan derfor spare meget tid ved at bruge os, da vi sørger for at din ansøgning er fyldestgørende inden den sendes til kommunen,


Sagsbehandlingstider for byggesager hos din kommune kan ses på Trafik- og Byggestyrelsen hjemmeside.

På siden kan man se sagsbehandlingstiden i antal dage fra det tidspunkt en borger eller virksomhed første gang indleverer en ansøgning om byggetilladelse til sit byggeri hos kommunen, og til der gives endelig tilladelse. Siden giver på den måde et billede af den samlede oplevede sagsbehandlingstid i kommunerne. 


Gå til oversigt over sagsbehandlingstider for byggesager i kommunerne her.

Ring eller skriv til os 


Når vi ved hvad du vil bygge, kan vi inden for 2-3 dage fortælle dig, om du kan få en byggetilladelse i din kommune. 

 

Email
din@nembyggetilladelse.dk


Telefon 

25 88 34 19